Mainsite: Surinthaisilk.com MirorSite: Thaisilk.in.th   Line id ID: thanarit.ang surinthaisilk


ยินดีต้อนรับสู่ร้านผ้าไหมส่วนตัว ราคาส่งจากแหล่งผลิต บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย   สั่งซื้อสินค้า สมัคร Reseller ขอดูเนื้อผ้าตัวอย่างฟรี
Welcome to Surinthaisilk.com
การตรวจสอบคุณภาพ l การดูแลรักษาผ้าไหม l มุมผ้าไหมแบบต่างๆ l การกะประมาณผ้า l การเลือกซื้อผ้าไหม l ผ้าไหมแท้ดูอย่างไร?
 
Contact via phone 66-81-4707000Contact via email Contact via form mail
  

หมวดผ้าไหมพื้นและแบบลายในตัว
Silk image รหัส
Code
สินค้า
Product
หน้ากว้าง (width)
(น้ำหนักเฉลี่ย)
weight
ราคา
Price (Baht)
ผ้าไหมสีพื้นเนื้อเนียนเรียบ C ผ้าไหมสีพื้นเนื้อเนียนเรียบ
(อาบน้ำยาและอบไอน้ำแล้ว)
(Plain Thai silk)

กว้าง 100 cm.
(100g.)
450-
ผ้าไหมสีพื้นเนื้อหนา D ผ้าไหมสีพื้นเนื้อหยาบ(นุ่ม)
(อาบน้ำยาและอบไอน้ำแล้ว)
(dupion Thai silk)
กว้าง 100 cm.
(130g.)
429-
ผ้าไหมลูกแก้ว B1 ผ้าไหมลายลูกแก้ว 8 ตะกอ
(อาบน้ำยาและอบไอน้ำแล้ว)
(Brocade Thaisilk Lukkaw)
กว้าง 100 cm.
(110g.)
550-
ผ้าไหมลูกแก้ว B6 ลูกแก้วลายใหม่ ๆ (อบไอน้ำ)
(อาบน้ำยาและอบไอน้ำแล้ว)
(Brocade Thaisilk Lukkaw)
กว้าง 100 cm.
(110g.)
550-
ผ้าไหมลูกแก้ว B7 ผ้าไหมลายลูกแก้ว ทอแบบมีเชิง
(อาบน้ำยาและอบไอน้ำแล้ว)
(Brocade Thaisilk Lukkaw)
กว้าง 100 cm.
ยาว 2 หลา
(200g.)
1,580-
Surinthaisilk.com A4 ผ้าไหมพิมพ์ลาย
(อาบน้ำยาและอบไอน้ำแล้ว)
(Thaisilk Print)
กว้าง 100 cm.
(130g.)
425-
Surinthaisilk.com A8 ผ้าไหมลายสก็อตเนื้อเรียบ
(อาบน้ำยาและอบไอน้ำแล้ว)
(Thaisilk Stripe & Scott)
กว้าง 100 cm.
(110g.)
450-
Surinthaisilk.com A9 ผ้าไหมลายสก็อต เนื้อหนา
(อาบน้ำยาและอบไอน้ำแล้ว)

(Thaisilk Stripe & Scott)
กว้าง 100 cm.
(130g.)
450-
Surinthaisilk.com MC ผ้าไหมลาย multi color
(อาบน้ำยาและอบไอน้ำแล้ว)
(Thaisilk multi color)
กว้าง 100 cm.
(130g.)
450-
 
หมายเหตุ : *การสั่งทอตามสี (ผ้าสีพื้น) ขั้นต่ำ 50 หลา ใช้ระยะเวลาในการทอผ้าประมาณ 4-6สัปดาห์
: *การสั่งทอ (ผ้าลายและ ยกดอกลูกแก้ว) ขั้นต่ำ 200 หลา ใช้ระยะเวลาในการทอผ้าประมาณ 6-10 สัปดาห์

หมวดเสื้อผ้าไหมสำเร็จ
Silk image รหัส
Code
สินค้า
Product
ขนาด
(น้ำหนักเฉลี่ย/ชิ้น)
ราคา
Price (Baht)
Surinthaisilk.com DL เสื้อผ้าไหมสุภาพสตรี S , M , L
(650g.)
กรุณา
สอบถาม
Surinthaisilk.com DK เสื้อ (ผ้าไหมลายสก็อต)
ซาฟารี คอปก แขนสั้น
S , M , L
(650g.)
2,450-
Surinthaisilk.com DH เสื้อ (ผ้าไหมลายเกล็ดเต่า)
ซาฟารี คอปก แขนสั้น
S , M , L
(650g.)
2,450-
Surinthaisilk.com DR เสื้อ (ผ้าไหมลายมัดหมี่พื้นเมือง)
ซาฟารี คอปก แขนสั้น
S , M , L
(650g.)
2,880-
Surinthaisilk.com DS เสื้อ (ผ้าไหมสีพื้น)
ซาฟารี คอปก แขนสั้น
S , M , L
(650g.)
2,250-
Surinthaisilk.com DT เสื้อ (ผ้าไหมยกดอกลูกแก้ว)
ซาฟารี คอปก แขนสั้น
S , M , L
(650g.)
2,550-
  • ตัดเสื้อ ขนาด XL+ 100 บ. , XXL+ 200 บ. , และขนาดใหญ่กว่ากรุณาสอบถามเพิ่มเติมครับ
  • รับตัดเสื้อทีม ข้าราชการ , บริษัท และชุดพื้นเมืองนักเรียน(ชุดสาคู)

หมวดผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
Silk image รหัส
Code
สินค้า
Product
ขนาด (Size)
(น้ำหนักเฉลี่ย)
weight
ราคา
Price (Baht)
Surinthaisilk.com GL-B กระเป๋าสตางค์ซิปใบเล็ก(โค้งบน) 9 x 7 cm.
(25g.)
55-
Surinthaisilk.com GL-E กระเป๋าสตางค์ซิปใบเล็ก(โค้งพัด) 11 x 8 cm.
(25g.)
69-
Surinthaisilk.com GL-F กระเป๋าสตางค์ซิปใบเล็ก(ผืนผ้า) 6 x 3.5 cm.
(25g.)
45-
Surinthaisilk.com GN กระเป๋าสตางค์ซิปใบสี่เหลี่ยมผืนผ้า 17 x 9 cm.
(45g.)
120-

หมวดดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม
Silk image รหัส
Code
สินค้า
Product
ขนาด (Size)
(น้ำหนักเฉลี่ย)
weight
ราคา
Price (Baht)
Surinthaisilk.com GF-A ดอกไม้ผ้าไหมขนาดเล็ก ยาว 7 cm.
(10g.)
คละสี
12 ดอก
โหลละ
459 บ.
Surinthaisilk.com GF-E ดอกไม้ช่อ เล็ก
(ลิลลี่) 1ก้านดอก

คละสี
12 ดอก
โหลละ
420 บ.
Surinthaisilk.com GF-F ดอกไม้ช่อ เล็ก
(กุหลาบ) 1ก้านดอก

คละสี
12 ดอก
โหลละ
495 บ.
Surinthaisilk.com GF-I ดอกไม้ช่อใหญ่
(กุหลาบ) 1ก้านดอก

คละสี
12 ดอก
โหลละ
595 บ.
Surinthaisilk.com GF-J ดอกไม้ช่อใหญ่
(ลิลลี่) 1ก้านดอก

คละสี
12 ดอก
โหลละ
595 บ.
Surinthaisilk.com GF-K ดอกไม้ช่อใหญ่
(ดอกบัว) 1ก้านดอก

คละสี
12 ดอก
โหลละ
595 บ.

หมวดผ้าไหม ยกดอกทอควบมัดหมี่และ สไบ Thaisilk Scarf Mudmee & Brocade
Silk image รหัส
Code
สินค้า
Product
ขนาด (Size)
(น้ำหนักเฉลี่ย)
weight
ราคา
Price (Baht)
Surinthaisilk.com L1 ผ้าไหมยกดอกมัดหมี่สีธรรมชาติ
Thaisilk Natural dyes
Brocade with mudmee

กว้าง 100 cm.
ยาว 2ม.
(200g.)

4,290-
Surinthaisilk.com L4

ผ้าไหมสไบลูกแก้วมัดหมี่ ผืนเล็ก
Thaisilk Scarf Mudmee
& Brocade

กว้าง 38 cm.
ยาว 1.6ม.
(50g.)
1,150-
Surinthaisilk.com L4B ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอก
ลูกแก้วมัดหมี่
Thaisilk Scarf
Mudmee & Brocade
กว้าง 50 cm.
ยาว 1.8ม.
(150g.)
1,250-
Surinthaisilk.com L5-A ผ้าไหมสไบลูกแก้วมัดหมี่
Thaisilk Scarf Mudmee
& Brocade
กว้าง 60 cm.
ยาว 2ม.
(170g.)
1,880-
Surinthaisilk.com L5-C ผ้าไหมสไบลูกแก้ว มัดย้อม
Thaisilk Scarf Brocade
& tie Dye
กว้าง 55 cm.
ยาว190cm
(170g.)
990-
Surinthaisilk.com L5E ผ้าไหมสไบลูกแก้วมัดหมี่
ลายช้าง ,นกยูง

Thaisilk Scarf Mudmee
&Brocade
Elephant, peacock, cock
กว้าง 60 cm.
ยาว 2ม.
(170g.)
1,880-
Surinthaisilk.com L4G ผ้าไหมสไบลูกแก้วมัดหมี่ เพ้นท์ทอง
(ผืนเล็ก) ลายช้างฯลฯ
Thaisilk Scarf Mudmee &
Brocade with
paint gold
Elephant, peacock, cock
กว้าง 38 cm.
ยาว 1.6ม.
(70g.)
2,280-
Surinthaisilk.com L5G ผ้าไหมสไบลูกแก้วมัดหมี่ เพ้นท์ทอง
(ผืนใหญ่) ลายช้างฯลฯ
Thaisilk Scarf Mudmee &
Brocade
with paint gold
Elephant, peacock, cock
กว้าง 60 cm.
ยาว 2ม.
(170g.)
2,880-
Surinthaisilk.com L8-A ผ้าไหมลูกแก้วมัดหมี่ พื้น+ลาย กว้าง 100 cm.
ยาว 4ม.
(400g.)
5,890-
Surinthaisilk.com L9-A ผ้าไหมลูกแก้วมัดหมี่ ลายเต็ม

กว้าง 100 cm.
ยาว 2ม.
(200g.)

3,500-

หมวดผ้าไหมมัดหมี่ (มัดหมี่กลุ่มที่หนึ่ง)
Silk image รหัส
Code
สินค้า
Product
ขนาด (Size)
(น้ำหนักเฉลี่ย)
weight
ราคา
Price (Baht)
Surinthaisilk.com M1A ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอลายสัตว์มงคล
นกยูง ,ช้าง , ม้า , กวาง , ไก่
Mudmee-Sacred animals patterns
กว้าง 95-100 cm.
ยาว 2 เมตร.
(190g.)
2,890-
Surinthaisilk.com M2B ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกอ
(อาบน้ำยาและอบไอน้ำแล้ว)
กว้าง 100 cm.
ยาว 3.8 ล.
(300g.)
2,680-
Surinthaisilk.com M3 ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ
(อาบน้ำยาและอบไอน้ำแล้ว)
กว้าง 100 cm.
ยาว 4.0ล.
(400g.)
3,800-

หมวดผ้าไหมยกดอก หน้านาง
Silk image รหัส
Code
สินค้า
Product
ขนาด (Size)
(น้ำหนักเฉลี่ย)
weight
ราคา
Price (Baht)
Surinthaisilk.com N8 ผ้าไหมยกดอกทอลายเต็ม
ชนิดทอยกดอกสอดเกสร

กว้าง 100 cm.
ยาว 2ม.
(290g.)

3,700-
Surinthaisilk.com N9 ผ้าไหมยกดอกทอลายเต็ม
ชนิดยกดอกลายใหญ่

กว้าง 100 cm.
ยาว 2ม.
(300g.)

3,800-
Surinthaisilk.com N11 ผ้าไหมยกดอกทอลายเต็ม

กว้าง 100 cm.
ยาว 2ม.
(290g.)

3,500-

หมวดเนคไท ผ้าไหม
Silk image รหัส
Code
สินค้า
Product
ขนาด (Size)
(น้ำหนักเฉลี่ย)
weight
ราคา
Price (Baht)
Surinthaisilk.com NA เนคไท ผ้าไหม สีพื้น
Thaisilk Necktie Color
กว้าง 3.5 นิ้ว
ยาว 57 นิ้ว
(90g.)
450-
Surinthaisilk.com NB เนคไท ผ้าไหม พิมพ์ลาย
Thaisilk Necktie Print style
กว้าง 3.5 นิ้ว
ยาว 57 นิ้ว
(90g.)
550-
Surinthaisilk.com NC เนคไท ผ้าไหมยกดอก
Thaisilk Necktie Brocade style
กว้าง 3.5 นิ้ว
ยาว 57 นิ้ว
(90g.)
650-
Surinthaisilk.com ND เนคไท ผ้าไหมลายพื้นเมือง
Thaisilk Necktie antique style
กว้าง 3.5 นิ้ว
ยาว 57 นิ้ว
(90g.)
850-
Surinthaisilk.com NE เนคไท ผ้าไหม ลายสก็อต
และลายริ้ว
Thaisilk Necktie Stripe
& Scott style
กว้าง 3.5 นิ้ว
ยาว 57 นิ้ว
(90g.)
550-
  N.35 สั่งทำเนคไท (ขั้นต่ำ40เส้น)**
Made to order
minimum 40 pc.
กว้าง 3.5 นิ้ว
ยาว 57 นิ้ว
(90g.)
สอบถาม
คลิ๊กที่นี่ครับ
  N.40 สั่งทำเนคไท (ขั้นต่ำ40เส้น)**
Made to order
minimum 40 pc.
กว้าง 4.0 นิ้ว
ยาว 57 นิ้ว
(90g.)
สอบถาม
คลิ๊กที่นี่ครับ
**รหัสN.35 และ N.40 เนคไทสั่งผลิต ไม่รวมเนื้อผ้า ขั้นต่ำ 40 เส้น คละสีอย่างน้อย สีละ 8 เส้น
เนื้อผ้าสามารถส่งมาให้ทางร้านตัดเย็บได้หรือเลือกจากผ้าในสต็อคของร้าน( ระยะเวลาผลิต3-4week)

หมวดผ้าไหมบาติก ,เพ้นท์,มัดย้อม
Silk image รหัส
Code
สินค้า
Product
ขนาด (Size)
(น้ำหนักเฉลี่ย)
weight
ราคา
Price (Baht)
Surinthaisilk.com Q8-A ผ้าไหม ปักลาย
(อาบน้ำยาและอบไอน้ำแล้ว)
กว้าง100 cm./
1ชุด3.8ล.
(พื้น+ลาย)
1,980-

หมวดผ้าไหม พื้นเมือง (มัดหมี่กลุ่มที่สอง)
Silk image รหัส
Code
สินค้า
Product
ขนาด (Size)
(น้ำหนักเฉลี่ย)
weight
ราคา
Price (Baht)
Surinthaisilk.com R1-A ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล กว้าง 95 cm.
ยาว 2ล.
(220g.)
2,280-
Surinthaisilk.com R1-B ผ้าโสร่งไหมหางกระรอก กว้าง 95 cm.
ยาว 2ล.
(220g.)
1,680-
Surinthaisilk.com R1-C ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัมพรม กว้าง 100 cm.
ยาว 2ม.
(220g.)
1,880-
Surinthaisilk.com R1-E ผ้าไหมมัดหมี่พื้นกะเอ็ด,รุนซีม กว้าง 95 cm.
ยาว 2ล.
(220g.)
1,880-
Surinthaisilk.com R1-H ผ้าไหมมัดหมี่ลายกะเอ็ด กว้าง 95 cm.
ยาว 2ล.
(220g.)
1,880-
Surinthaisilk.com R1-K ผ้าไหมมัดหมี่ลายรุนซีม -กะนิว กว้าง 95 cm.
ยาว 2ล.
(220g.)
1,880-
Surinthaisilk.com R1-N ผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอก2ตะกอ กว้าง 95 cm.
ยาว 2ล.
(220g.)
1,680-
Surinthaisilk.com R1-Q ผ้าไหมมัดหมี่พื้นเมือง2ตะกอ กว้าง 95 cm.
ยาว 2ล.
(220g.)
1,680-
Surinthaisilk.com R1-T ผ้าไหมมัดหมี่ลายคั่น
พื้นเมือง 2ตะกอ
กว้าง 95-100 cm.
ยาว 2ล.
(220g.)
1,680-
Surinthaisilk.com R1-P ผ้าไหมมัดหมี่พื้นเมือง2ตะกอ
ย้อมสีธรรมชาติ
กว้าง 95 cm.
ยาว 2ล.
(220g.)
1,980-
Surinthaisilk.com R3-Q ผ้าไหมมัดหมี่พื้นเมือง 3 ตะกอ
ทอเนื้อแน่นละเอียดคัดพิเศษ
กว้าง 95-100 cm.
ยาว 2 เมตร.
(220g.)
2,500-
Surinthaisilk.com R4-C ผ้าขาวม้าไหมหางกระรอก กว้าง 67 cm.
ยาว190cm.
(120g.)
1,250-
Surinthaisilk.com R4-D ผ้าขาวม้าไหมแท้หน้ากว้าง กว้าง 72 cm.
ยาว200cm.
(125g.)
950-
 
หมวดผ้าพันคอ , ผ้าเช็ดหน้า , ผ้าสไบ Thaisilk handkerchiefs, scarf
Silk image รหัส
Code
สินค้า
Product
ขนาด (Size)
(น้ำหนักเฉลี่ย)
weight
ราคา
Price (Baht)
Surinthaisilk.com ZC ผ้าพันคอไหมลายสก็อต,ลายริ้ว
Thaisilk Scarf pattern
148X32 cm.
(40g.)
595-
Surinthaisilk.com ZY-A ผ้าพันคอไหม ยกดอกลูกแก้ว
Thaisilk Scarf Brocade
150X32 cm.
(50g.)
595-
Surinthaisilk.com ZY-B ผ้าคลุมไหล่ไหม ทอยกดอกลูกแก้ว
Thaisilk Scarf Brocade
60X190 cm.
(100g.)
1,250-
Surinthaisilk.com ZM ผ้าคลุมไหล่ไหมมัดหมี่เนื้อนุ่ม
Thaisilk Scarf mudmee
67X180 cm.
(100g.)
1,250-
Surinthaisilk.com ZY-G
และ
ZY-H
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกทอเนื้อ
ละเอียดพิเศษ กว้าง63 ถึง 80 ซม.

Thai Silk Brocade
shawl special
ขนาดหน้ากว้าง
63 ถึง 80 cm.
ยาว 200 cm.
(120g.-150 g.)
2,580-
ถึง
2,980-

รายการสินค้า ที่ไม่สามารถกดลิงค์ได้คือ
สินค้าเหลือน้อย หรือหมดสต็อค หากท่านสนใจ
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมครับ
Product Categories
(ผ้าไหมสีพื้นและลายทันสมัย)
ผ้าไหมสีพื้นเนื้อเนียนเรียบ
รุ่นเพชร ผ้าไหมสีพื้นเนื้อเรียบ
ผ้าไหมสีพื้นเนื้อหนา
ผ้าไหมพิมพ์ลาย
ผ้าไหมยกดอกลูกแก้ว
ผ้าไหมลายสก็อตเนื้อเรียบ
ผ้าไหมลายสก็อตเนื้อหนา
ผ้าไหมลาย multi color

Thaisilk zafari suit
(เสื้อสูทผ้าไหมซาฟารี)
เสื้อซาฟารี(ผ้าไหมสีพื้น)
เสื้อซาฟารี(ผ้าไหมพื้นเมือง)
เสื้อซาฟารี(ผ้าไหมยกดอก)
เสื้อซาฟารี(ผ้าไหมลายสก็อต)
เสื้อซาฟารี(ผ้าไหมเกล็ดเต่า)

Thaisilk Necktie
(เน็คไทล์ผ้าไหมไทย100%)
เน็คไทล์ผ้าไหมสีพื้นเนื้อเรียบ
เน็คไทล์ผ้าไหมพิมพ์ลาย
เน็คไทล์ผ้าไหมยกดอก
เน็คไทล์ผ้าไหมลายสก็อต
เน็คไทล์ผ้าไหมลายพื้นเมือง

ผ้าพันคอไหม
(ผ้าไหมพันคอ,สไบคลุมไหล่)
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกเนื้อพิเศษ
ผ้าพันคอไหมลายบาลู
ผ้าพันคอไหมลายบาลูเนื้อพิเศษ
ผ้าพันคอไหมมัดหมี่เนื้อนุ่ม
ผ้าพันคอผ้าไหมลายบาติก
ผ้าพันคอคลุมไหล่ไหมบาติก
ผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมลายบาติก
ผ้าเช็ดหน้าไหม ลายมัดย้อม
ผ้าพันคอไหม ลายมัดย้อม
ผ้าคลุมไหล่ไหมบาติกผืนสี่เหลี่ยม
ผ้าพันคอไหมยกดอกมัดย้อม
ผ้าพันคอไหมยกดอกลูกแก้ว
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกบาติก
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกบาติกยาว
สไบไหมยกดอกลูกแก้วมัดหมี่
ผ้าพันคอไหมลูกแก้วมัดหมี่ผืนเล็ก
ผ้าพันคอลูกแก้วมัดหมี่ลายช้าง
ผ้าพันคอคลุมไหล่ไหมลายรังผึ้ง
ผ้าพันคอไหมยกดอกมัดย้อม
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกลูกแก้ว
ผ้าพันคอไหมยกดอกลูกแก้ว
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอกราชวัตร
ผ้าสไบไหมลูกแก้วมัดหมี่เพ้นท์

ผ้าไหมลายโบราณ
(ผ้าไหมลวดลายโบราณดั้งเดิม)
ผ้าไหมยกดอกและหน้านาง
ผ้าไหมปักลาย(อบไอน้ำ)
ผ้าไหมยกดอกลูกแก้ว มีเชิง
ผ้าคลุมไหล่ไหมยกดอก
ผ้าไหมยกดอกชนิดทอลายเต็ม
ผ้าไหมยกดอกลูกแก้วมัดหมี่
ผ้าไหมลูกแก้วมัดหมี่ทอลายเต็ม
ผ้าไหมมัดหมี่ลายนกยูง
ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล
ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัมพรม
ผ้าโสร่งไหมลายหางกระรอก
ผ้าไหมลายมัดหมี่พื้นเมือง3ตะกอ
ผ้าไหมลายมัดหมี่พื้นเมือง
ผ้าไหมลายมัดหมี่คั่น
ผ้าไหมลายมัดหมี่3ตะกอพิเศษ
ผ้าไหมพื้นเมืองลายกะเอ็ด,รุนซีม

ผ้าไหมมัดหมี่แบบต่างๆ
(ผ้าไหมมัดหมี่และสไบมัดหมี่)
ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกอ(พื้น+ลาย)
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ(พื้น+ลาย)
ผ้าไหมลายมัดหมี่พื้นเมือง2ตะกอ
ผ้าไหมลายมัดหมี่พื้นเมือง3ตะกอ
ผ้าไหมลายมัดหมี่3ตะกอพิเศษ
ผ้าไหมมัดหมี่ลายหางกระรอก
ผ้าไหมลูกแก้วมัดหมี่
ผ้าไหมมัดหมี่ลายนกยูง
ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล
ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัมพรม
ผ้าไหมพื้นเมืองลายกะเอ็ด,รุนซีม
สไบไหมยกดอกลูกแก้วมัดหมี่

ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมไทย
(ของขวัญของฝากจากผ้าไหม)
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม
ดอกไม้ผ้าไหมแบบ(ช่อ)มีก้าน
กระเป๋าสตางค์ผ้าไหมทรงโค้ง
กระเป๋าสตางค์ผ้าไหมทรงพัด
กระเป๋าสตางค์ผ้าไหมสี่เหลี่ยม
กระเป๋าสตางค์ผ้าไหมขนาดกลาง


(เสื้อผ้าไหมสุภาพสตรี)
เสื้อผ้าไหมสุภาพสตรี

กลับขึ้นด้านบนของหน้า
RED
Orange
Yellow
Green
SkyBlu
Blu
Purple
Pink
 


หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถ Click ที่นี่ เพื่อส่งข้อความมาที่ร้านโดยตรง
หรือติดต่อได้โดยตรงที่ ร้านสุรินทร์ไหมไทย
3/1-2 ถ.ศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ สินค้าในเว็บ
ได้ที่ Line id: thanarit.ang

Line-QR code
 
l
   
r
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้อย่างสมบูรณ์ด้วยโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chrome
SurinThaisilk.com ; © December 2000 : เงื่อนไขในการคืนและเปลี่ยนสินค้า